Η  απομνημόνευση και η ανάκληση αποτελούν τα δύο από τα τρία  χαρακτηριστικά της ανθρώπινης μνήμης που συσχετίζονται περισσότερο με την αποτελεσματική απόδοση κατά την διάρκεια των εξετάσεων όλων των τύπων. (Το τρίτο  χαρακτηριστικό είναι η ευφυΐα για την οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες επιλέγοντας την ΜΕΝSA στα αριστερά αυτής της ιστοσελίδας.)

       Η απομνημόνευση είναι συνάρτηση της ηλικίας. Είναι σε όλους γνωστό ότι στους ενήλικες είναι τυπικά ασθενέστερη από ότι στα παιδιά. Για παράδειγμα, είναι σύνηθες για ένα παιδί 7 χρονών να μάθει ευκολότερα την γλώσσα μιας νέας ξένης χώρας εν συγκρίσει με τους γονείς του. Οι ενήλικες είτε χρειάζονται κάποιο ισχυρό λόγο για να θυμηθούν ένα γεγονός είτε πρέπει να αναγκαστούν να σκεφτούν το γεγονός αυτό αρκετές φορές ώστε να το συγκρατήσουν στην μνήμη τους.

      Η ανάκληση από την μνήμη βασίζεται στο πλήθος και την ισχύ των συνδετικών ιστών με την πληροφορία που χρειάζεται να ανακληθεί. Όσο περισσότεροι και ισχυροί είναι αυτοί οι συνδετικοί ιστοί, τόσο καλύτερη και ταχύτερη είναι η ανάκληση.  

      Τα μαθήματα στη σχολή TKPV διδάσκονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απομνημόνευση και στη συνέχεια ανάκληση των θεμάτων τον χρόνο ακριβώς που χρειάζεται, δηλαδή, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με μία σειρά από μεθοδευμένη διδασκαλία όπου τα σημαντικά σημεία τονίζονται ιδιαίτερα, συσχετίζονται με εφαρμοσμένα παραδείγματα της καθημερινής ζωής και συνδέονται με φρασεολογίες και λέξεις «κλειδιά», έτσι ώστε ο ενήλικας υποσυνείδητα, να δημιουργήσει τους συνδετικούς ιστούς που απαιτούνται για την απομνημόνευση και στη συνέχεια ανάκληση. 

      Για παράδειγμα, στην ερώτηση  «Τι σημαίνει OSI ?» ο εξεταζόμενος γνωρίζει πώς πρόκειται περί δικτύων. (Καθόσον το είδος των εξετάσεων είναι τέτοιο ). Επίσης ίσως θυμηθεί τον όρο “OSI reference model” από τον οποίο υπονοείται ότι OSI είναι το όνομα από κάποια σειρά πρωτοκόλλων. Εάν δεν θυμηθεί τις τρεις (3) λέξεις των αρχικών OSI, θα θυμηθεί ότι αυτό έχει να κάνει με τον καθορισμό των επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Και βέβαια επειδή οι εξετάσεις είναι «πολλαπλών επιλογών», εάν μόνο μία απάντηση περιέχει τη λέξη «System», τότε ο εξεταζόμενος έχει βρει έναν συνδετικό ιστό. Εάν τέλος υπάρχει η επιλογή “Open System Interconnection” τότε βέβαια είναι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή και μπορεί να αναφωνήσει «ΕΥΡΗΚΑ» σαν τον γνωστό μας Αρχιμήδη. (Φυσικά εμείς προτείνουμε να είσαστε ντυμένοι αν τελικά φωνάξετε το «ΕΥΡΗΚΑ», εκτός και αν είσαστε στα δημόσια λουτρά της Ρώμης!).

     Θεωρούμε ότι στη σχολή μας ένας μαθητής μέσης ευφυΐας είναι δυνατόν να συγκρατεί κατά μέσο όρο το 50% της ύλης μόνο με την συστηματική παρακολούθηση. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό καθόσον στη συνέχεια καταβάλλοντας  μικρή προσπάθεια στην μελέτη και επανάληψη η επιτυχία γίνεται πλέον σίγουρη. 

     Ελάτε λοιπόν να γίνετε μέλος της σχολής για να βιώσετε τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από αυτήν την χαρά της επιτυχίας στις εξετάσεις σας.